OFERTA


1

PSYCHOTERAPIA
PSYCHODYNAMICZNA

Jest to nurt psychoterapeutyczny powstały na gruncie teorii psychoanalitycznej Zygmunta Freuda. Przez lata przeszedł on jednak wiele modyfikacji. Psychodynamiczna metoda pracy terapeutycznej kładzie nacisk na istnienie nieświadomych motywów ludzkich działań. Praca w tym nurcie opiera się na analizowaniu tego, w jak sposób w relacji terapeutycznej „tu i teraz” odzwierciedla się wzorzec funkcjonowania pacjenta. Nie bez znaczenia pozostają procesy przeniesieniowe relacji z ważnymi osobami z przeszłości. Zadaniem psychoterapeuty jest pomoc pacjentowi w zwiększeniu rozumienia funkcji i podłoża jego objawów i trudności.

2

PSYCHOTERAPIA
INDYWIDUALNA

Spotkania pacjenta i psychoterapeuty osadzone są w ściśle określonych ramach. Sesje odbywają się zwykle dwa razy lub raz w tygodniu o tej samej porze i trwają 45 – 50 minut. W trakcie spotkania analizowany jest zarówno materiał werbalny, który pacjent wnosi na sesję jak i jego stan emocjonalny, zachowania, postawa. Zwykle pierwsze trzy spotkania mają charakter diagnostyczny, po nich psychoterapeuta przedstawia pacjentowi pisemny kontrakt terapeutyczny, określający obszary odpowiedzialności za proces terapeutyczny po obu stronach.

3

PSYCHOTERAPIA
DZIECI

Psychoterapia dzieci w wieku 4 – 10 lat
Jest to zmodyfikowana forma psychoterapii psychodynamicznej osób dorosłych, opierająca się głównie o analizę procesu zabawy. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest spotkaniami konsultacyjnymi rodziców wraz z dzieckiem, wywiadem rozwojowym przeprowadzonym z opiekunami oraz diagnozą dziecka (2 – 3 spotkania). Po zakwalifikowaniu do psychoterapii w sesjach terapeutycznych uczestniczy wyłącznie dziecko. Zwykle konsultacje dla rodziców prowadzone są przez innego psychoterapeutę. W trakcie spotkań psychoterapeuta zwraca uwagę na więzi łączące dziecko z ważnymi osobami z jego otoczenia, najczęściej wybierane przez dziecko aktywności, preferowany sposób i formę zabawy wraz z emocjonalnym przekazem w niej zawartym. Istotnym elementem jest sposób w jaki dziecko nawiązuje relacje z terapeutą i włącza go w proces zabawy. Psychoterapia ma na celu korygowanie problemowych wzorców relacji i organizowanie nowego doświadczenia interpersonalnego, co wpływa na poprawę funkcjonowania dziecka w obszarze emocjonalnym i społecznym. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 – 50 minut.

4

PSYCHOTERAPIA
MŁODZIEŻY

Psychoterapia młodzieży w wieku 11 – 18 lat
Psychoterapia psychodynamiczna młodzieży polega na analizowaniu przez psychoterapeutę sposobu funkcjonowania nastolatka ujawniającego się w relacji terapeutycznej. Psychoterapeuta zwraca uwagę zarówno na materiał werbalny jaki nastolatek wnosi w trakcie sesji, jak i jego stan emocjonalny, zachowania, prezentowaną postawę. Psychoterapia ma zapobiegać kształtowaniu się osobowości nastolatka w sposób nieprawidłowy, poprawiać jego funkcjonowanie w obszarze emocjonalnym i społecznym. Podobnie jak w przypadku psychoterapii dzieci rozpoczęcie terapii poprzedzone jest spotkaniami konsultacyjnymi rodziców wraz z nastolatkiem, co umożliwia zdefiniowanie trudności każdej ze stron, wywiadem rozwojowym przeprowadzonym z opiekunami oraz diagnozą nastolatka (2 – 3 spotkania). Po zakwalifikowaniu do psychoterapii w sesjach terapeutycznych uczestniczy wyłącznie nastolatek, natomiast rodzice korzystają z konsultacji przeprowadzanych przez innego psychoterapeutę. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 – 50 minut.


O MNIE


Psycholog Poznań Pokarowska

Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii osób z zaburzeniami osobowości oraz psychoterapii dzieci i młodzieży (od 4 roku życia).

Pracuję z osobami dorosłymi, które:
 • doświadczają trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym
 • odczuwają brak satysfakcji w różnych obszarach życia jak relacje z innymi osobami, związki intymne, praca zawodowa
 • przejawiają trudność w kontrolowaniu emocji
 • prezentują skłonność do odreagowań w postaci zachowań ryzykownych
 • odczuwają dyskomfort w postaci: obniżonego nastroju, stanów lękowych, natręctw, objawów psychosomatycznych
Prowadzę psychoterapię dzieci i młodzieży:
 • doświadczającej trudności emocjonalnych
 • prezentującej zachowania agresywne i autoagresywne
 • przedstawiającej nieadekwatne rozwojowo zachowania seksualne
 • przejawiającej trudności szkolne i w kontaktach społecznych
 • cierpiącej na zaburzenia jedzenia i dolegliwości psychosomatyczne
 • angażującej się w zachowania uporczywe służące redukcji napięcia

Wykształcenie
Jestem absolwentką psychologii (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna) oraz pedagogiki (specjalność socjoterapia i promocja zdrowia) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM a także Psychodynamiczne Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży. Umiejętności terapeutyczne rozwijam w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Kompetencje
Kompetencje zawodowe zdobywałam pracując w  świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie prowadziłam grupowe zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne dla młodzieży oraz indywidualne konsultacje dla rodziców. Aktualnie pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, gdzie zajmuję się głównie obszarem prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży.

W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a moja praca poddawana jest regularnej superwizji.


CENNIK


KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE 100 zł (50 minut)
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA 100 zł (50 minut)
PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY 100 zł (50 minut)
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 100 zł (50 minut)
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA od 75 zł (50 minut)
SPOSÓB PŁATNOŚCI: GOTÓWKA

KONTAKT


Ośrodek Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic
ul. Święty Wojciech 22/24 lokal 2, 61-749 Poznań

Klaudia Pokarowska
T: 782 190 230
E: klaudiapokarowska@interia.eu


UMÓW WIZYTĘ


Klaudia Pokarowska
T: 782 190 230
E: klaudiapokarowska@interia.eu

Masz pytania? Napisz do mnie, a ja z chęcią na nie odpowiem.